Atatürk Hakkında Bilgiler

Atatürk’ün Spor ve Sporcuya verdiği önem

Atatürk’ün Spor ve Sporcuya verdiği önem kısa özet Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından sayan Atatürk, sporun her dalı ile uğraşılması ve başarılı olunmasını Türk milletine tavsiye etmiştir. Atatürk, genç kuşağın bilimin ışığında ruhen, ahlâken, zihnen…

Devamını Oku.

Atatürk Hakkında Bilgiler

Atatürkün Eğitime öğrenime ve okumaya verdiği önem

Atatürk’ün okumaya verdiği önem Atatürk, kurduğu modern devletin devamlılığının, modern ve çağdaş bir eğitimle mümkün olabileceğini düşünüyordu. Bu nedenle Birinci Dünya Savaşı yıllarından başlayarak, çeşitli vesilelerle öğretmenlere ve halka seslenmiş, eğitimle ilgili konuşmalar yapmıştır. Okulları ziyaret etmiş, derslere girip öğretmenleri…

Devamını Oku.

Atatürk Hakkında Bilgiler

Atatürkün tiyatroya verdiği önem

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN TİYATROYA VERDİĞİ ÖNEM Yüce Atatürk, Cumhuriyet dönemi müzik çalışmalarında nasıl ki, halk ezgilerinin derlenerek, en son müzik kurallarına göre işlenip “ye­ni Türk müziğinin” yaratılmasını hedef göstermişse tiyatro ve opera alanında da Türk tarihinden, mitolojisinden, halk kültüründen yarar­lanılmasını…

Devamını Oku.

Atatürk Hakkında Bilgiler

Atatürk’ün havacılığa verdiği önem

Atatürk’ün havacılığa verdiği önem Daha 1930’larda “istikbal Göklerdedir” diyen . Büyük Atatürk havaciliga gereken büyük önem ve degeri vermesini bilmisti. Havaciligin bir spor dali olarak benimsenmesi ve Türk gençleri arasinda yerlesmesini yürekten arzulayan Atatürk “Türk Kusu” nun kurulusunda oldugu gibi…

Devamını Oku.

Atatürk Hakkında Bilgiler

Atatürk’ün eğitime verdiği önem

Atatürk’ün eğitime verdiği önem Atatürk’ün, söylevlerine, gerçekleştirdiği devrimlere, ortaya koyduğu ilkelere yaşamında onunla doğrudan etkileşimde bulunma olanağına sahip olmuş kişilerin anılarına baktığımız zaman, onun çok başarılı bir asker, iyi bir politikacı, tam bir devlet adamı, nitelikli bir ekonomist, mükemmel bir…

Devamını Oku.

Atatürk Hakkında Bilgiler

Atatürk’ün Türk diline ve edebiyata verdiği önem

ATATÜRK’ÜN TÜRK DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM Toplumları millet haline getiren en önemli unsur dildir. Dil, duygu ve düşünceyi insana aktaran bir vasıta olduğu gibi, insan topluluklarının bir yığın ve kitle olmaktan kurtaran, aralarında “duygu ve düşünce birliği” olan bir cemiyet yani…

Devamını Oku.

Atatürk Hakkında Bilgiler

Atatürkün sanata, sanatçıya ve müziğe verdiği önem

Atatürkün sanata, sanatçıya, müziğe verdiği önem ve söylediği sözler ATATÜRK  SANAT VE MÜZİK Atatürk, sanatı seven, sanatçılara değer veren ve onları destekleyen bir devlet adamıdır. Çocukluğundan itibaren sanata ilgi duymuş ve sanatın bazı dallarıyla çok yakından ilgilenmiştir. Gençliğinde şiir ve…

Devamını Oku.