Atatürk Genel

Atatürkün ilkelerinin anlamları

Atatürkün ilkelerinin anlamları Atatürk ilkeleri,Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı temel prensiplerdir. 1.CUMHURİYETÇİLİK 2.MİLLİYETÇİLİK 3.HALKÇILIK 4.DEVLETÇİLİK 5.LAİKLİK 6.İNKILAPÇILIK Bu ilkeler Atatürkçülüğün dünya görüşünü yansıtmaktadır. Bu ilkeler bir bütündür. Birbirinden ayrı düşünülemez, çünkü Türk toplumunun ihtiyaçlarından ve karakterinden doğmuştur. CUMHURİYETÇİLİK Atatürk devriminde cumhuriyetçilik, ana…

Devamını Oku.

Atatürk Hakkında Bilgiler

Mustafa Kemal’in İlk Savaşı; Trablusgarp Savaşı

MUSTAFA KEMAL’İN İLK SAVAŞI: Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal, 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak ordudaki görevine başladıktan sonra çeşitlihizmetlerde bulunmuş; 13 Eylül 1911’de İstanbul’da Genelkurmay’da bir göreve tayin edilmişti 1. Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleriyle arası açıktı. Bazı…

Devamını Oku.

Atatürk Hakkında Bilgiler

Mustafa Kemal’in Yemen’e Tayini ve Bununla İlgili Belgeler

MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK)’İN YEMEN’E TAYİNİ VE BUNUNLA İLGİLİ BELGELER Arabistan yarımadasının güneyinde yer alan Yemen stratejik, jeopolitik ve ticarî bakımdan büyük bir ehemmiyet taşır. Babülmendep Boğazı, Perim Adası ve Cibuti bu coğrafyanın önemini bir kat daha arttırdığı gibi, Kızıldeniz’e geçişin…

Devamını Oku.

Atatürk Hakkında Bilgiler

Atatürk’ün Askeri Yaşamında Suriye Günleri

ATATÜRK’ÜN ASKERİ YAŞAMINDA SURİYE GÜNLERİ Balkanlarda, Osmanlının Avrupa yakasında bir liman şehri Selanik’te doğmuş olan Atatürk, hayatının ilerleyen dönemlerinde Suriye, Trablus, Doğu Anadolu ve Avrupa ülkelerine genellikle görevli olarak seyahatlerde bulunmuş, ileriki yıllarda yeni Türk devleti kurulurken buralarda edindiği tecrübe…

Devamını Oku.

Atatürk Hakkında Bilgiler

Atatürk’ün Cephelerde Verdiği Dört Emir

ATATÜRK’ÜN CEPHELERDE VERDİĞİ DÖRT EMİR Atatürk askerlik mesleğine yönelik, kesintisiz ve sistemli bir eğitim görmüştür. O tarihlerde kesintisiz eğitim görebilmek herkesin kavuşamadığı bir imkândı. Atatürk’ten birkaç sınıf önceki ve sonraki öğrencilerin büyük kısmı, harplerin yarattığı ihtiyaçlar sebebiyle öğrenimlerini tamamlayamadan cephelere…

Devamını Oku.

Atatürk Ailesi ve Arkadasları

Hüseyin Rauf Orbay’ın Hayatı

Hüseyin Rauf Orbay’ın Hayatı (1880-1964) Hüseyin Rauf Orbay, 1880 yılında İstanbul Cibali’de doğdu. Babası Amiral Mehmet Muzaffer Paşa, Annesi Hayriye Rüveyde Hanımdır. Rauf Bey, ilkokulu Cibali İlkokulunda, ortaokulu Trablus Askerî Rüştiyesinde, liseyi Heybeliada Bahriye Okulunda okudu. Rauf Bey, 1899’da teğmen…

Devamını Oku.

Atatürk Ailesi ve Arkadasları

Ali Fuat Cebesoy’un Hayatı

Ali Fuat Cebesoy Korgeneral Ali Fuat Cebesoy, Atatürk’ün yakın arkadaşlarındandı. Birinci Dünya Harbi’nde Atatürk, 7’nci Ordu Komutanı iken Ali Fuat Paşa da bu ordunun kuruluşundaki 20’nci Kolordu’nun komutanıydı. Ali Fuat, İstiklal Harbi’nin ilk yıllarında Atatürk’ün Batı’daki dayanağıydı. Memleketin, içinde bulunduğu…

Devamını Oku.

Atatürk Ailesi ve Arkadasları

Kâzım Özalp’ın Hayatı

Kâzım Özalp (1882-1968) Türk Kurtuluş Savaşı ve devrimler süresince, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında ve karşısında belirli simaların yer aldığını görürüz. Yanı başında bulunan ve Millî Mücadele’ye birlikte başladığı arkadaşlarından bir kısmı, mücadelenin belirli aşamaları geliştikçe bir bir çevresinden kopmuş…

Devamını Oku.

Atatürk Ailesi ve Arkadasları

Mustafa Necati’nin Hayatı

Mustafa Necati Dünyada, kısa süren hayatlarında büyük başarılar sağlamış devlet adamlarının sayısı oldukça azdır. Yakın tarihimizde, en zor görevleri üstlenen Mustafa Necati bunlardan birisidir. Mustafa Necati 1894 yılında İzmir’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini burada yaptıktan sonra, İstanbul Hukuk Mektebi’ne…

Devamını Oku.