Atatürk Genel

Milli mücadele yıllarında İstanbul’da ve İzmirde olan olaylar

Milli mücadele yıllarında İstanbul’da ve İzmirde olan olaylar

Turk-Ordusunun-Izmire-Girisi

Milli mücadele yıllarında İzmirde olan olaylar

1 Aralık 1918 Yapılacak barış anlaşmasında Osmanlı Devleti Türk-Müslüman halkının haklarını savunmak üzere ilk Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nin İzmir, Trakya ve Doğu Anadolu vilayetlerinde kuruluşu.
15 Mayıs 1919 Yunan ordusu birliklerinin İzmir’e çıkışı. İzmir’in işgalinin başlaması. Hasan Tahsin’in ilk kurşunu. Albay Fethi Bey’in “Zito Venizelos” diye bağırmayı reddettiği için süngülenmesi. Sarıkışla’daki silahsız Türk askerlerinin katledilmesi. Gün içinde farklı tahminlere göre 300-400 Türk sivilin öldürülmesi, yaralanması, taciz veya tecavüze uğraması.
19 Mayıs 1919 Damat Ferit Paşa’nın İzmir’in işgali nedeniyle dağıtılmış olan kabinenin yerine ilk sadaretinin ikinci kabinesini kurması.
9 Eylül 1922 İzmir’in Kurtuluşu

 

13 Eylül 1922 Soma’nın Yunan işgalinden kurtuluşu. 17 Eylül’e kadar sürecek 1922 İzmir Yangınının başlaması.

 

Milli mücadele yıllarında İstanbul’da olan olaylar

1 Kasım 1918 İttihat ve Terakki Fırkası’nın son kongresinin İstanbul’da toplanması
2 Kasım 1918 Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa ve diğer bazı İttihat ve Terakki liderlerinin İstanbul’u terketmeleri.

 

 

12 Kasım 1918 Bir Fransız tugayının İstanbul’a girişi. Ertesi gün Britanya, Fransa, ve Yunanistan savaş gemilerinden oluşan bir filonun İstanbul önünde demirlemesi ve karaya ilave birliklerin çıkması.
13 Kasım 1918 İstanbul’un fiili işgali
13 Kasım 1918 Mustafa Kemal Paşa’nın Adana’dan İstanbul’a gelişi.
28 Kasım 1918 Kâzım Karabekir Paşa’nın Kars’tan İstanbul’a gelişi.
16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu müfettişi olarak Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a hareket etmesi.
25 Haziran 1920 Hilafet Ordusu hareketinin (isyanının) bastırılması, İstanbul hükümetinin Ankara hükümeti güçleri karşısından aldığı yenilgiler nedeniyle Kuva-i İnzibatiye’yi lağvetmesi.
17 Kasım 1922 Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahidettin’in İstanbul’dan ayrılması.
23 Ağustos 1923 Müttefik birliklerinin Lozan Antlaşması çerçevesinde İstanbul’dan ayrılmaya başlamaları.
23 Eylül 1923 Son müttefik birliklerinin İstanbul’dan ayrılması.
6 Ekim 1923 Bir gün önce Üsküdar’ı teslim alan Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birliklerinin şehrin yönetimini almak üzere İstanbul’a girişi. 7 Ekim tarihinde Şile, 8 Ekim tarihinde Çatalca’ya kadar tam denetimin sağlanması.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir