Atatürk Genel

Kurtuluş Savaşına Katılan Türk büyüklerimizden 10 tanesi

Kurtuluş Savaşına Katılan Türk büyüklerimizden 10 tanesi

atatürk

Mustafa Kemal Atatürk (1881, Selânik – 10 Kasım 1938, İstanbul), Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olan Türk siyasetçi ve devlet adamı. Osmanlı mirlivası ve Türkiye’nin iki mareşalinden biridir. 1919 yılında başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın önderliğini yapmış; daha sonra, modern Türkiye’yi oluşturan devrim ve reformları gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı Ordusu’nda subay olarak görev yapmış; Türk Orduları Başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde, “Gazi” unvanını almış ve mareşalliğe yükselmiştir.Cumhuriyet Halk Partisi’ni kurmuş ve ilk genel başkanı olmuştur.1938 yılındaki vefatına kadar arka arkaya 4 kez cumhurbaşkanı olan Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten cumhurbaşkanı olmuştur.

Korgeneral Fahrettin Altay

Korgeneral Fahrettin Altay
(1880 – 26 Ekim 1974)
Kurtuluş Savaşı kahramanlarından asker ve politikacı. Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda Yunan Ordusu’nu kovalayarak İzmir’e giren ilk Türk süvarilerinin komutanıdır.
1946-1950 yılları arasında Burdur milletvekilliği yaptı. Demokrat Parti’nin kuruluşunda rol oynadı. 1950’den sonra siyasi hayattan da çekilerek İstanbul’a yerleşti. 26 Ekim 1974’de hayatını kaybetti. Mezarı, Ankara’daki Devlet Mezarlığı’ndadır.

 Mareşal Fevzi Çakmak

Mareşal Fevzi Çakmak
Mustafa Fevzi Çakmak, Müşir Mustafa Fevzi Paşa Mareşal Fevzi Çakmak Paşa (doğum 1876 İstanbul – ölüm 12 Nisan 1950 İstanbul) Mareşal ünvanı almış Türk komutanı. Cumhuriyet döneminin ilk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2. Genelkurmay Başkanı’dır.

İsmet İnönü

İsmet İnönü
İsmet İnönü, asker, siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı. 24 Eylül 1884’te İzmir’de doğdu, 25 Aralık 1973’te Ankara’da öldü. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında çok önemli bir rol oynamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasını sağlayan Lozan Antlaşması’nı imzalamış, birçok kez de başbakanlık görevini yapmıştır.

 Kemalettin Sami Gökçen

Kemalettin Sami Gökçen (1884 – 1934)
Asker, Kurtuluş Savaşı komutanlarından ve diplomat. 1884 yılında Sinop’ta doğdu. 1905’de Mühendishanei Berii Hümayun’u, 1908’de Harp Akademisi’ni bitirdi. 1919’da Kurtuluş Savaşı başlarında Kafkas Tümeni Komutan vekili idi. Bu tümenin komutanı olarak II. İnönü Savaşı’na katıldı ve başarı gösterdi. Kemalettin Sami Paşa, savaş sonunda Ankara komutanlığına atandı. Aynı zamanda 1923’de Sinop milletvekili olarak Meclis’e girdi. Ertesi yıl milletvekilliğinden istifa etti.
1928’e kadar orduda kalan Kemalettin Sami Paşa, 1926’da korgeneralliğe yükseldi. Emekliye ayrıldıktan sonra Berlin büyükelçiliğine atandı. 1934 yılında İstanbul’da öldü.

Ahmet Nurettin Baransel

Ahmet Nurettin Baransel, (doğum 1897 İstanbul – ölüm 21 Mayıs 1967) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 7. Genelkurmay Başkanı’dır.

Orgeneral Nurettin Baransel, 1912 yılında Piyade Asteğmen rütbesi ile Harp Okulu’nu bitirdi. 1919 yılına kadar Takım Komutanlığı, Emir Subaylığı ve Bölük Komutanlığı yaptıktan sonra 1919 yılında Harp Akademisi’ne girdi. 1 Mart 1921 tarihinde Harp Akademisi’nde öğrenci iken Anadolu’ya iltihak ederek çeşitli birliklerde görev yaptı. 1923 yılında tekrar girdiği Harp Akademisi’ni 1925 yılında bitirerek Kurmay oldu. 1939 yılına kadar çeşitli karargah ve birliklerde görev yaptı. 6 Nisan 1954 tarhinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı. 28 Mayıs 1954 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 25 Ağustos 1955 tarihinde ayrılarak Yüksek Askeri Şura Üyeliği görevine atandı. Bu görevde iken 14 Temmuz 1960 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’na katıldı.

Ali Fuat Cebesoy

Ali Fuat Cebesoy (23 Eylül 1882; Salacak, Üsküdar, İstanbul – 10 Ocak 1968, İstanbul), İstiklal Savaşını fiilen başlatanTürk asker ve siyaset adamı.Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ile Harp Okulu yıllarında sınıf arkadaşı idi. Türkiye’nin işgali sırasında İzmit’ten Ankara’ya ilerleyen İngiliz birliklerine ateş açma emrini vererek, şimdiki adı Alifuatpaşa tren istasyonu olan mahalde durdurması nedeniyle Kurtuluş Savaşı’nı fiilen başlatan ilk komutan oldu ve savaş boyunca önemli görevler üstlendi. Yine Kurtuluş Savaşı yıllarında üstlendiği Moskova Büyükelçiliği görevini başarıyla yürüttü ve Türkiye’nin kuzeydoğu sınırlarını belirleyen Moskova Antlaşması’nı imzaladı. Milletvekili olarak başladığı siyasi yaşamında Türkiye’nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucularından birisi oldu, ve sonrasında İzmir suikastı sanığı olarak yargılandı.

1939’dan sonra siyasete dönerek TBMM başkanlığı, Bayındırlık bakanlığı yaptı. 1948’den itibaren siyasete Demokrat Parti’de devam etti. 27 Mayıs Darbesinden sonra Yassıada Mahkemeleri’nde yargılandı. 10 Ocak 1968’de, İstanbul’da hayatını kaybeden Cebesoy hiç evlenmemişti. Geyve civarındaki Alifuatpaşa beldesinde Merkez caminin avlusunda gömülüdür. Ailesi yerinde kalmasını istediğinden, Ankara’daki Devlet Mezarlığı’na nakledilmemiştir. Aynı beldedeki müzede kendisine ait kişisel eşyalar,fotoğraflar ve dökümanlar mevcuttur. Diğer yandan Ali Fuat Cebesoy şair Nazım Hikmet’in de dayısıydı

Hüseyin Nazmi Solok

Hüseyin Nazmi Solok, (d. 1876 Balıkesir – ö 1956 İstanbul) Türk Kurtuluş Savaşı’nda görev yapmış komutan.1 Mart 1896’da girdiği Harp Okulu’nu 13 Ocak 1899’da bitirdi. 16 Temmuz 1903’de Gerede Redif Alayı 2. tabur 2. bölük Takım Komutanı, 12 Mart 1918’de Bağımsız 50. Tümen ve Fırat Grubu komutanı oldu. 30 Kasım 1936’da MSB Müsteşarlığı görevinde bulundu.2 Ekim 1939’da emekli oldu. 1956 yılında İstanbul’da öldü. Naaşı 29 Kasım 1988 yılında Zincirlikuyu Mezarlığından, Devlet Mezarlığına nakledildi.

 Yakup Şevki Subaşı

Yakup Şevki Subaşı (d. 1876, Harput – ö. 20 Aralık 1939), Kurtuluş Savaşı’na katılan üst kademeli komutan.Sırasıyla Elaziz Askeri Rüştiyesi’ni, Erzurum Askeri İdadisi’ni ve Harbiye’yi bitirdi. Harbiye’de Askeri Taktik ve Stateji Öğretmenliği yaptı. Balkan Savaşı’na katıldı. I. Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi ve Çanakkale Cephesi’nde görev aldı. Kars’ın Ruslardan geri alındığı harekatı yönetti. Milli Mücadele’nin ardından askeri hayatına devam ederek Orgeneral rütbesi aldı ve Yüksek Askeri Şura Üyeliği’ne atandı. 20 Aralık 1939 yılında Yüksek Askerî Şûra Üyesi iken öldü.

İbrahim Refet Bele

İbrahim Refet Bele (1881, Selanik – 2 Ekim 1963, İstanbul), Türk asker ve siyasetçi.Kurtuluş Savaşına katılan ilk beş generalden birisidir (diğerleri Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Kâzım Karabekir ve Rauf Orbay). Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur.Gazze Savaşı kahramanı olan Refet Paşa, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal ile Samsun’a çıkarak ve Atatürk’ün çalışma arkadaşları arasına girmiştir. Kurtuluş Savaşı’nı sonlandıran Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Ankara hükümetinin İstanbul’daki temsilcisi sıfatıyla Saltanatın kaldırıldığını Sultan Vahdettin’e tebliğ eden, 4 Kasım 1922’de İstanbul’un idaresine TBMM namına el koyan, Vahdettin’in İstanbul’dan ayrılışından sonra Abdülmecit Efendi ile görüşen ve TBMM tarafından halife seçilmesi üzerine ona uyması gereken şartları tebliğ eden kişi Refet Bey olmuştur. I. dönem İzmir, II. Dönem İstanbul milletvekilliklerinde bulunan Refet Bele, cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Paşa ile görüş ayrılıklarına düşmüş ve Türkiye’nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları arasına yer almıştır. İzmir suikastı sanıklarındandır. Suikast girişimi nedeniyle yargılanıp beraat ettikten sonra Atatürk’ün sağlığında tekrar milletvekili olabilen iki kişiden biridir (diğeri Ali Fuat Paşa). V. dönem İstanbul bağımsız milletvekilliğinin ardından üç dönem Demokrat Parti milletvekili olarak mecliste yer almıştır.Beyin kanaması sonucu 2 Ekim 1963’te İstanbul’da hayatını kaybetti.

Kazim-Karabekir-Pasha

Kazım Karabekir

Musa Kâzım Karabekir 1882 yılında İstanbul’da doğdu. Harp Okulu’nda Mustafa Kemal ile tanıştı.1902’de Harp Okulu’nu, 1905’te Harp Akademisi’ni bitirdi.1909’da İstanbul’da patlak veren 31 Mart Olayı’nı bastırmak üzere buraya gönderilen Hareket Ordusu’nda Mustafa Kemal ile birlikte Kazım Karabekir’de vardı. Savaş yılları boyunca İran sınırında, Halep’te, Doğu Cephesi’nde, Çanakkale’de bulundu. 1917’de atandığı Diyarbakır’daki 2. Kolordu komutanlığından sonra, Erzincan yakınındaki Kafkas Kolordusu’nun başına getirildi ve bu görevi sırasında Emenileri püskürterek Erzincan ve Erzurum’u geri aldı. Sarıkamış’taki kolordu ile işbirliği yaparak Kars ve Gümrü kalelerinin alınmasında üstün başarı gösterdi. Bunun sonucu olarak da generalliğe yükseltildi.

Kazım Karabekir Doğu’da Milli Mücadele’yi sürdürürken Edirne milletvekili olarak birinci Büyük Millet Meclisi üyeleri arasına girdi ve böylelikle siyasi hayata atıldı. 1923 seçimlerinde de İstanbul’dan milletvekili seçildi. Aynı zamanda merkezi Ankara’da olan 1. Ordu’nun komutanlığı görevini aldı. 1.dönem milletvekilliği sırasında pek faal olamayan Karabekir, 1923’ten sonra Parlamento’da sayıları oldukça azalan Mustafa Kemal’in muhalifleri arasında yer aldı. Çok geçmeden de Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez Paşalarla birleşerek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu (1924) ve bu partinin genel başkanlığını üzerine aldı.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk muhalefet partisidir. Partinin ömrü uzun olmadı ve 1926’da Mustafa Kemal’e karşı yapılan suikast girişiminden sonra kapatıldı. Kazım Karabekir 1948 yılında Ankara’da öldü.

7 replies on “Kurtuluş Savaşına Katılan Türk büyüklerimizden 10 tanesi”

  1. saygı değerli cumhuriyetin aydınları cumhuriyete emeği geçen büyüklerimize Allahdan rahmet dileriz ruhlarına fatiha

  2. saygı değerli cumhuriyetin aydınları cumhuriyete emeği geçen büyüklerimize Allahdan rahmet dileriz ruhlarına fatiha

  3. saygı değerli cumhuriyetin aydınları cumhuriyete emeği geçen büyüklerimize Allah’tan rahmet dileriz ruhlarına fatiha

  4. Kadir Mert Ayvaz
    saygı değerli cumhuriyetin aydınları cumhuriyete emeği geçen büyüklerimize Allah’tan rahmet dileriz ruhlarına fatiha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir