Atatürkün Sözleri vecizeleri söyledikleri

Atatürk’ün Türk milletinin çağdaşlaşması ile ilgili sözleri

Atatürk’ün Türk milletinin çağdaşlaşması ile ilgili sözleri

” Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve Fennin dışında mürşit aramak gaflettir,cehalettir, delalettir “

” Biz Garb ( Batı ) medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz, onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz “

” Her ulusun kendine özgü geleneği, kendine göre ulusal özellikleri vardır. Hiçbir Ulus, ne kendini benzettiği ulusun aynı olabilir, ne kendi ulusal bütünlüğünde kalabilir, bunun sonucu hiç kuşkusuz düş kırıklığıdır ” Continue reading Atatürk’ün Türk milletinin çağdaşlaşması ile ilgili sözleri

Atatürk’ün söylediği vecizeler, özdeyişler, sözleri

Atatürk’ten özdeyişler, vecizeler, sözleri

*Ne mutlu “Türküm” diyene.
*Geldikleri gibi giderler.
*Egemenlik verilmez, alınır.
*Yurtta sulh, cihanda sulh.
*Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.
*Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
*Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum.
*Türk milleti ve Cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür.
*Yurt toprağı, sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin.
*Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini
bilmiştir. Continue reading Atatürk’ün söylediği vecizeler, özdeyişler, sözleri

Atatürk’ün okuma ile ilgili sözleri

ATATÜRK’ÜN OKUMA İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Atatürk şüphesiz ki yüzyılımızın önde gelen kişileri arasındadır. Kuşkusuz bu özelliğinin var olmasında askeri kişiliği, devlet adamlığının yanısıra bir de düşün adamı olmasının da büyük payı vardır. Yaşamı boyunca kitap, Atatürk için vazgeçilmez bir değer, yol gösteren bir varlık olmuştur. O’nun için okumak bir tutkuya dönüşmüş ve bu tutku sonunda geniş bir kültür kazanmıştır. Continue reading Atatürk’ün okuma ile ilgili sözleri