Atatürkün yaptığı yenilikler

ATATÜRKÜN YAPTIĞI YENİLİKLER NELERDİR

Siyasal Alanda Atatürkün getirdiği yenilikler

– Halifeliğin kaldırılması – 3 Mart 1924
– Saltanatın kaldırılması – 1 Kasım 1922
– Cumhuriyetin ilanı – 29 Ekim 1923

Atatürkün Hukuk alanında getirdiği yenilikler

– Mecellenin kaldırılması – 1924 – 1937
– Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi – 1924 – 1937

Ekonomi alanındaki Atatürk yenilikleri

– Çiftçinin özendirilmesi
– Aşar vergisinin kaldırılması
– Örnek çiftlikler inşa edilmesi
– Sanayiyi Teşvik Kanununun çıkarılıp yeni sanayi kuruluşlarının kurulması
– 1. ve 2. Kalkınma Planlarının (1933-1937) uygulamaya konulması,yurdun yeni yollarla donatılması

Atatürkün Yaptığı Toplumsal yenilikler

– Kadın erkek haklarının eşitlenmesi – 1926 – 1934
– Şapka ve kıyafet kanunu – 25 Kasım 1925
– Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması – 30 Kasım 1925
– Soyadı kanunu – 21 Haziran 1934
– Lakap ve unvanların kaldırılması – 26 Kasım 1934
– Uluslararası saat,takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü – 1925 -1931

Eğitim ve kültür alanındaki Atatürk yenilikleri

– Öğretimin Birleştirilmesi – 3 mart 1924
– Yeni Türk harflarinin kabulü – 1 Kasım 1928
– Türk Dil ve Tarih kurumlarının kurulması – 1931-1932
– Üniversite öğreniminin düzenlenmesi – 31 Mayıs 1933
– Güzel sanatlarda yenilikler

 

hüseyin atılgan

ilkokula giden kızıma çok yardımcı oldunuz konuları ayırdığınız içinde ayrıca tşk

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir