Atatürkün Sözleri

Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve Atatürkün Sözleri

Atatürk’ün sevdiği şarkılar

Yemen Türküsü
Vardar Ovası
Çanakkale İçinde
Yanık Ömer
Kırmızı Gülün Alı Var
Alişimin Kaşları Kara
Cana Rakibi Handan Edersin
Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım
Nihansın Dideden Ey Mest-i Nazım
Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme
Atladım Bahçene Girdim
Dayler Dayler, Viran Dayler
Esiri Zülfünün Ey Yüzü Mahım
Gitti de Gelmeyi Verdi
Hab-gah-ı Yare Girdim Arz İçin Ahvalimi
Köşküm Var Deryaya Karşı
Şahane Gözler Şahane

Atatürk’ün sözleri

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Bütün ümidim gençliktedir.

Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.

Ne mutlu Türküm diyene!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir