Atatürk Hakkında Bilgiler

Atatürkün Önderliği

Atatürk’ün Önderlik hayatı

Atatürk, insanlık tarihinin yetiştirdiği önde gelen büyük devlet adamlarından biridir.Düşüncesi, davranışları ve uygulamalarıyla çok yönlü bir önderdir.Atatürk, bağımsızlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Türk milletine, düşünce ve girişimleri ile yol göstermiş, emperyalizme meydan okumuş bir önderdir.Ülkenin işgal edilmesine tepki göstermiş ve milletine liderlik yaparak kutsal bir mücadelenin başarılı örneğini vermiştir.Atatürk’ün parolası, “Ya istiklal, ya ölüm!” temeli üzerinde odaklanmış ve millî bağımsızlık kavramıyla özdeşleşmiştir. Türk milletiyle birlikte başlattığı Millî Kurtuluş Savaşı’nı gösterdiği büyük karalılıkla ve başarıyla sonuçlandırmıştır.
Atatürk, yirminci yüzyılın ilk yarısını üstün kişiliğiyle etkilemiş, bir önderdir. Onun üstün bir yöneticilik yeteneği vardı. Savaşta orduları, barışta ülkeyi çok iyi yönetmiştir. Atatürk, akıl ve mantık dışına çıkmadı, yayılmacı bir yol izlemedi, bugünkü sınırlarımız içinde yeni bir devlet kurmak; laik, özgür, çağdaş bir toplum yaratmak istiyordu. Bunu da başardı.

Atatürk, ileri görüşlü, askerî ve siyasî deneyimlerden yararlanan, her çeşit olayları değerlendiren bir kişiydi. Türk milletine egemenliği veren, mazlum milletlere öncülük yapan tek adamdı.

Atatürk’e göre insanlar arasında artık hiçbir renk din ve ırk ayırımı tanımayan bir ahenk ve işbirliği çağı açılmalı milletler bağımsızlıklarını millî niteliklerini millî kültürlerini kaybetmeksizin her türlü emperyalist görüşün dışında insanlığın ortak değerlerinde birleşmeli idi. Bu ortaklaşa değerlerin kıtaları birbirine bağlaması insanları renk ırk ve din farkı gözetmeksizin birbirine yaklaştırması lâzımdı. Çünkü insanlığın yükselmesi insanlık idealinin gerçekleşmesi bu şuurun ayakta tutulmasına bağlı idi. İşte Atatürk görüş ve düşünceleriyle bu yönüyle de insanlık tarihi önünde aşılamayacak bir büyüklüğü temsil etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir