Atatürk Genel

Atatürkün ölümü Türkiyede ve dünyada nasıl bir etki bıraktı

Atatürk’ün ölümü Türkiye’de ve dünyada nasıl bir etki bıraktı

Türkiyede etkisi

Atatürk’ün ölümünden sonra yaşananlar, Türk milleti ile onun arasındaki ilişkinin boyutlarını göstermesi bakımından oldukça önemli ve anlamlıdır Türk milletinin törenler sırasında sergilediği tavırlar, Atatürk’ün toplum tarafından nasıl benimsendiğinin ve algılandığının tespiti bakımından önemli olmuştur Bunlar arasında en dikkat çekici olanı kuşkusuz halkın cenazeye katılımı için hiçbir özel düzenlenmenin yapılmamasına karşın, halkın kendiliğinden, izdiham yaratıp, ölümlere neden olabilecek bir yoğunlukta cenaze törenine katılmış olmasıdır

Atatürk’e düzenlenen tören sırasında diğer dikkate değer bir durumda, törene dünyada gösterilen ilgi olmuştur Bu olay, Atatürk Türkiye’sinin dünyadaki saygınlığının derecesini göstermesi açısından oldukça anlamlıdır

Törenler sırasında yapılan konuşmalarda, Atatürk’ün 1927 yılında söylediği Nutuk’unun sonunda yer alan Gençliğe Hitabe’nin neredeyse tüm konuşmalar üzerinde etkili olduğu görülmüştür Bunun dışında gençlerin toplantı ve törenlerde aktif bir rol üstlenmiş olması da ayrıca dikkat çekicidir Bunun dışında yapılan konuşmalarda, Atatürk’ün ölümünden sonra, geleceğe yönelik bir endişenin ya da bir umutsuzluğun olmadığı, aksine geleceğe güvenle bakıldığı da tespit edilmiştir Dolayısıyla Atatürk’ün ölümünden kaynaklanan üzüntünün, devletin sürekliliğine yönelik bir kuşkuya ya da bir rejim bunalımının yaşanması gibi kaygılara dönüşmediği söylenebilir

Basında yer alan yazı ve yapılan yorumlarda, İnönü’ye yönelik olarak yapılan bağlılık bildirilerinin yayınlanması ve güven duygularının belirtilmesi de dikkat çeken konular arasında sayılabilir Benzer yaklaşımlar, Atatürk için düzenlenen törenlerde de sergilenmiş, İnönü’den büyük bir saygıyla ve güvenle söz edilmiştir

Dünyada etkisi

10 Kasım sabahı büyük devlet adamı, kahraman ve milletinin sevgilisi Mustafa Kemal ATATÜRK, vazifesini fazlasıyla yapmış insanların bahtiyarlığı içinde ebedi hayata intikal etti.

Türk Dışişleri Bakanlığı, 10 Kasım 1938 tarihli ve 13751/74 sayılı bir genelge notayla Ankara’daki yabancı elçiliklere de ölümü resmen haber verdi:

“Dışişleri bakanlığı, Cumhurbaşkanı Atatürk’ün 10 Kasım günü saat 9:05’te öldüğünü pek büyük bir üzüntüyle Ekselâns Misyon Şeflerinin bilgilerine sundu.”

Bu resmi yazılar yerine erişmeden önce kara haber çoktan sınırları aşmıştı. Ajanslar, radyolar, haberi resmi telgraflardan önce verdiler. Türk Elçilikleri, bakanlığın genelgesinden önce yerel radyolardan, ajanslardan bunu öğrendiler. Türkiye sanki şiddetli bir deprem atlatmıştı. Haber, yurdu bir uçtan bir uca sarsmıştı. Türk ulusunun geçirdiği şok, yabancıları da ürpertti. Olayın titreşimleri yer küresinin her ucunda duyuldu. Türk elçiliklerine akın başladı. Yabancılar, Türk milletinin büyük yasına içtenlikle katılmak için Türk elçiliklerine koşuştular. Uzaktakiler telgraflar gönderdiler. Yakındakiler kart bırakıyor, özel defterleri imzalıyorlardı.

Bütün yabancı devlet temsilcileri Ankara’da Cumhurbaşkanı vekili ve B.M. Meclisi başkanı Abdülhalik Renda’yı ziyaret ederek özel defteri imzalamışlardır.

–   Memleketimizdeki bütün yabancı devlet mümessilleri Dışişleri Bakanı Rüştü Aras’a, milli matemimize samimi iştiraklerini bildiren taziyet mektupları göndermişlerdir. Başbakan Celâl Bayar, büyük matemimiz karşısında duydukları teessürün bir ifadesi olmak üzere heyet halinde kendisini beklemekte olan büyük ve orta elçilerle, ateşemiliterin taziyetlerini kabul etmiştir.

One reply on “Atatürkün ölümü Türkiyede ve dünyada nasıl bir etki bıraktı”

  1. Çok teşekkürler çoğu yerde sadece söylenen sözler yazıyordu. Beni mutlu ettiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir