Atatürk Hakkında Bilgiler

Atatürk’ün Liderlik Özellikleri Nelerdir?

Atatürk’ün Liderlik Özellikleri Nelerdir ?

Atatürk'ün Liderlik Özellikleri

Atatürk’ün kişisel özelliklerinden biri de büyük bir lider olmasıdır. Liderlik, Atatürk’ün yaşamının her döneminde daima ön plana çıkan bir özelliğidir.

Atatürk, Milli Mücadele milli birliği ve dayanışmayı sağlayan büyük bir liderdir. Çanakkale Savaşı’nda, cephedeki en zor anların birinde Türk askerlerine hitaben söylediği: “Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum” sözü, askere büyük bir manevi güç vermiş ve diğer cephelerde elde edilen başarıların sonucunda, nihayet Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmıştır.Atatürk, her yönüyle Milli Mücadelenin lideri olmuş, elde ettiği bütün başarıları Türk milletine mal ederek, eşi görülmemiş bir liderlik anlayışına da sahip olduğunu göstermiştir.
Atatürk’ün liderlik özelliklerinin başında vatanseverlik, hakikat arama gücü, yöneticilik, ileri görüşlülük, sabır ve disiplin anlayışı, açık sözlülük, idealist olma, mantıklılık, çok cephelilik, eğitimcilik gelir…

VATANSEVERLİK

Vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli özelliğidir. Vatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Vatan savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün gören Atatürk’ün İstiklal Savaşı’nın kazanılmasında vatan sevgisi ve Türk milletine olan güveni önemli bir yer tutar.

İDEALİST

Atatürk’ün en büyük ideali, Türk milletinin ‘medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını yükseltmek’ti. Bir idealist olarak, en kısa zamanda bu hedefe ulaşmak istiyordu.

HAKİKAT ARAMA GÜCÜ

Hakikati aramak ve hakikati konuşmak Atatürk’ün yöntemiydi. O, akıl ve bilime değer verirdi. Olaylara bir bilim adamı gözüyle bakarak hakikati bulmaya çalışırdı. “Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.” derdi.

YÖNETİCİLİK

Mustafa Kemal Atatürk, iyi bir yönetici için gerekli bütün özelliklere sahipti. Kibar davranışları, dürüstlüğü, emir veriş tarzıyla her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet yönetiminde gerekse askerlik hayatı boyunca hiçbir zaman maceraya yer vermemiştir. “Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararların cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lazımdır.” diyerek verdiği kararlarda ısrarcı olmuş ve sonucun kendi istediği şekilde çözümlenmesi için uğraşmıştır.

İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK

Atatürk, olayların gidişini değerlendirerek sonucunu tespit ederdi. Çanakkale Muharebeleri sırasında, düşman donanmasının nereden çıkartma yapabileceğini önceden sezerek gerekli tedbiri alması savaşın sonucunu değiştirmiştir.

SABIR VE DİSİPLİN ANLAYIŞI

Atatürk önemli düşünceler karşısında önce düşünür, inceler, araştırır ve tartışırdı. Sonra kesin kararını verirdi. Verdiği kararın uygulanma zamanını ise sabırla beklerdi.

AÇIK SÖZLÜLÜK

Atatürk, doğruyu söylemekten asla çekinmezdi. “Ben düşündüklerimi, daima halkın huzurunda söylemeliyim. Yanlışım varsa halk beni tekzip eder.” derdi.

3 replies on “Atatürk’ün Liderlik Özellikleri Nelerdir?”

  1. çok güzel bilgiler aldım teşekkür ederim
    ama direk yazılı olarak verselermiş daha iyi olurdu ama ginede teşekkür ederim 😀

  2. sınavdan ve derstean 100 aldım oleyyy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir