Atatürkün Sözleri

Atatürkün kadınlarla ilgili sözleri

Atatürkün kadınlarla ilgili söylediği sözler:
Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır.
Ey kahraman türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
Dünyada her şey kadının eseridir.
Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.
Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.
Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.
Zaman ilerledikçe ilim geliştikçe medeniyet dev adımlarıyla yürüdükçe; hayatın asrın bugünkü gereklerine göre evlat yetiştirme’nin güçlüklerini biliyoruz. Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmek pek çok özelliği şahıslarında taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız hatta erkeklerden daha çok aydın daha çok feyizli daha fazla bilgin olmaya mecburdurlar!
Kadınlarımız için asıl mücadele alanı asıl zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılık’ta başarıdan çok; ışık’la bilgi ve kültür’le gerçek fazilet’le süslenip donanmaktır! Ben muhterem hanımlarımızın avrupa kadınlarının aşağısında kalmıyacak aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak ışık’la bilgi ve kültür’le donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım. (31.1.1923)
-Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.
Bizim dinimiz hiç bir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir! Allah’ın emrettiği şey erkek ve kadın müslümanlar’ın ilim ve irfan edinmeleridir. Kadın ve erkek bu ilim ve irfan’ı aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla mücehhez olmak mecburiyet’indedir. (2)(31.1.1923)
Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlar’ımızın iktisap etmesi lazımdır.
– kadınlar içtimai hayat’da erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. (31.1.1923)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir