Atatürkün Sözleri

Atatürkün kadın hakları ile ilgili sözleri

ATATÜRK’ÜN KADIN HAKLARIYLA İLGİLİ SÖZLERİ
*”Daha esenlikle, daha dürüst olarak yürüteceğimiz yol vardır. Bu
yol,Türk
kadınını çalışmamıza ortak yapmak, ilmî, ahlâkî, sosyal, ekonomik
yaşamda
erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi yapmak
yoludur.”*

Atatürk, Cumhuriyet in ilanından dokuz ay önce Şubat 1923 de şöyle
demiştir:

*”Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza
karşı
gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet
demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun, bir organı faaliyette
bulunurken, diğer bir organı işlemezse, o sosyal toplum felçlidir.”*

Atatürk ün Türk kadınına beslediği sevgi ve saygı, Kurtuluş Savaşı
ndaki
gözlemleri ile iyice perçinleşmiştir. 1923 yılında Konya da yaptığı
bir
konuşmada, bu hissiyatını büyük bir içtenlikle dile getirir.

*”Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla
çalıştım,
milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek
verdim,
diyemez. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını
kadınlarımız
işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu
ile
yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar,
hep o
yüce, o fedakar, o ilahi Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz
bu
büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı, şükranla ve minnetle
sonsuza
kadar aziz ve kutsal bilelim.” *
——————————

Atatürk 30 Mart 1923 de Vakit Gazetesi nde yayınlanan bir beyanatında şunları söyler:

*”İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur.
Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?”*

*”Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”*

Kadınların giysileri de Atatürk ün üzerinde çok önemle durduğu bir
başka konu olmuştur. Bu konuda Atatürk, 1 Eylül 1925 de İkdam Gazetesi nde yayınlanan bir beyanatında şöyle dedi:

*”Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki, başında bir bez, peştemal veya buna benzer bir şeyler asararak yüzünü, gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karşı arkasını çevirir veya yere oturarak yumulur. Bu tavrın manası neye delalet eder? Medeni bir millet anası, bir millet kızı için bu garip şekiller, bu vahşi vaziyet nedir? Bu hal milleti çok gülünç gösterir ve derhal düzeltilmesi lazımdır.”*

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir