Atatürk Genel

Atatürk’ün yaptığı yenilikler

Atatürk’ün yaptığı getirdiği yenilikler nelerdir hakkında bilgi

 • Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur (29 Ekim, 1923).
 • 1924 Anayasası ilan edildi (20 Nisan 1924).
 • Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi (3 Mart 1924).
 • Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi (1928).
 • Atatürk İlkeleri’nin tamamının anayasaya girmesi (5 Şubat 1937).
 • Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir (25 Kasım 1925).
 • Çok partili siyasi hayata geçilmiştir (1925, 1930)
 • Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925).
 • Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması (1930, 1935)
 • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934).
 • Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması (26 Kasım 1934).
 • Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü (1925-1931).
 • İslam vakıflarının devlet idaresine alınması (1924).
 • İsviçre Medeni Kanunun’dan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun’un kabulü (1926).
 • İtalyan Ceza Kanunun’dan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu’nun kabulü (1927).
 • Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması (3 Mart 1924).
 • Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması (1932-1938).
 • Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1932).
 • Darülfünun’un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması (31 Mayıs 1933).

One reply on “Atatürk’ün yaptığı yenilikler”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir